Just another WordPress.com site

IZEBEL

De Bijbelse Izebel was van Fenicische afkomst en had een verfijnde opvoeding genoten. Achab had in Samaria een ‘ivoren paleis’ gebouwd, volgens haar kunstzinnige smaak.

Na de dood van Achab regeerde ze verder in het tienstammenrijk door haar zonen Ahazia en Joram, terwijl ze via het huwelijk van haar dochter Athalia met de Judese koning Joram ook invloed had in het tweestammenrijk. Toen haar zonen door Jehu werden gedood, werd ook Izebel omgebracht (op bevel van Jehu uit het venster gegooid en vervolgens overreden door Jehu’s strijdwagen) en werd haar lijk door de honden opgegeten, zoals tevoren door Elia geprofeteerd was.

In de Openbaring (2:20) wordt de naam van Izebel gebruikt voor een valse profetes (mogelijk een beeld van de heerszuchtige gemeente) die zich niet stoort aan de door God gegeven orde, en Gods knechten verleidt tot allerlei afgoderij.

lees hier de hele geschiedenis

Vooral door het stuk in Openbaring wordt in diverse religieuze gemeenschappen over de Izebelgeest gesproken, een demonische beinvloeding. Vernietiging en verleiding was haar methode.  Eenmaal gesetteld leidt deze geest tot jaloezie, begeerte en de hang naar overheersing. Iemand die besmet is met deze geest, zal vaak over zichtzelf praten en heeft meestal een verborgen agenda. Izebels zijn altijd ‘religieus’ en lijken vaak de meest geestelijke. Zulke mensen beweren wellicht, dat zij speciale werktuigen van God zijn, of hun gaven van God hebben gekregen. Ze noemen zich profetisch. Wanneer ze ontmaskerd worden, spreiden zij valse geestelijkheid tentoon.

Deze korte bloemlezing komt  hieruit

Dit gecompileerde artikel is een visie vanuit de geschiedenis en de religie en is uiteraard zonder waardeoordeel over spirituele visies – immers, ook in de spirituele wereld zijn er waarschuwingen bekend over wezens-entiteiten uit de lagere dimensies/sferen, die het karakter en handelingen negatief beinvloeden – geschreven. 

Orin

Advertenties

37 Reacties

 1. Regenboog

  De bijbel is een oud boek met profetieën(?), mythen en legendes. Een waardeoordeel is niet te geven zoals je schrijft Orin. Helaas wordt dit oude boek vaak gebruikt door derden om aan de hand van ook andere geschriften( b.v. Koran-Thora) anderen te veroordelen middels vergelijkingen met de niet meest sympathieke figuren uit deze teksten.

  De indruk ontstaat bij mij dat het een vorm van misbruik is, voortkomende uit haat en nijd tegen bepaalde personen. Wie ben ik om anderen te veroordelen en te vergelijken.

  Natuurlijk gevolg is als je b.v. opgelicht wordt dat men diegene kan gaan haten. Dat komt dan tot uiting in mijn kwaje koppie, woord en geschrift. Dat is dan m’n domme verstand die zegt dat te moeten doen om de betrokkene, de door mij gehate persoon, het zwijgen op te leggen. Ik heb daar vaak aan meegedaan ( en nog), helaas.

  Dan komen bij mij regelmatig achteraf gevoelens boven die ik niet verklaren kan. Ben ik wel de “wijze” die een opgeheven vingertje mag hebben in dit geval. Let wel: Ik bedoel per geval sfzonderlijk. Moordenaars, verkrachters hebben niet mijn eerste mededogen. Maar fouten van anderen, mij kwetsenden, dat pik ik in eerste instantie niet. Later komt bij mij een relativering. Is het verdriet wat mij is aangedaan wel een oorlog waard?

  Nee, ik geen stervende of lig ook niet op een ziekbed. Van hen kun je deze gedachten verwachten. Nee ik heb ze nu al……!
  Het is mijn wens dat iedereen, dagelijks opnieuw, leert te relativeren.

  Moeilijk? Ja verdomd moeilijk! Voor mij wel!

  Liefs voor iedereen
  Regenboog

  juli 4, 2010 om 4:51 pm

 2. delphi

  Het verschil met bijvoorbeeld een Hitler, is dat je daarmee vergeleken kan worden wanneer je dus of een aanhanger van hem bent, of dezelfde denkbeelden vertoont.
  Bij een figuur als Izebel gaat het om ongewenste karaktertrekken, die bij de historische persoon Izebel behoorden.
  Je kunt op een aantal manieren relativeren:

  Is het verdriet dat mij is aangedaan wel een oorlog waard?

  en nog meer vragen en inzicht hebben:

  Ja, maar ik ben niet de enige die dit wordt aangedaan… hoe te stoppen?

  Kan ik door begrip te tonen dit in harmonie oplossen, dus positief reageren?

  Als ik niet reageer, helpt dit dan?

  Dit is allemaal heel moeilijk.

  In een gemeenschap, zoals Orin heeft beschreven, wordt er natuurljk veel meer gelet op ongewenste gedragsuitingen. In religieuze gemeenschappen is de sociale controle heel sterk, met zowel positieve als negatieve gevolgen.

  Yeshua leerde zijn discipelen om niet te oordelen, maar als iemand de sfeer bederft binnen een gemeenschap of nog erger (en dat gebeurt, ook in niet religieuze groepen), hoe moet je dan handelen? Met liefde en begrip? Maar als dat niet werkt? Als daar nu juist onschuldigen de dupe van worden?

  Daarom hebben wij strafwetten gemaakt, om mensen te kunnen veroordelen wanneer ze op gewetensvraagstukken geente wetten overtreden.
  In sociale gemeenschappen geldt de sociale wetgeving, aangevuld met normen- en waardenpatronen uit de doelgroep waartoe die gemeenschap behoort. Dat kan zowel afkomst, als status, als religie als spiritualiteit zijn.

  Je functioneert nooit alleen en zal als mens in de dagelijkse omgang altijd wel te maken krijgen met een of meerdere vijandelijkheden.

  De grote kunst is om die conflicten goed op te kunnen lossen met elkaar. Als dat kan, is er veel gewonnen. Als dat niet kan, is er veel verloren.

  Ook ik heb er moeite mee.

  Delphi

  juli 4, 2010 om 5:09 pm

 3. Regenboog

  Hoi Delphi,

  Laat ik beginnen met het feit dat ik uitsluitend voor MIJ sprak, zoals ik voel, denk.

  Het was niet bedoeld als kritiek Orin, juist niet Delphi, jullie en ik denken over vele zaken hetzelfde, ja toch? Niet dat het noodzakelijk is voor een goede verstandhouding…..hahahaha.

  Jij hebt in bepaalde aangelegenheden zaken rechtgezet. Ik stond en sta totaal achter je. Dat MOET jij weten!

  Wat ik bedoelde met voorgaande reactie is dat er een einde moet kunnen komen aan een niet zinvol loopgravengevecht.
  Het beoogde doel is al bereikt……………..!!!!!!!!!!!!

  Het verzoenen met elkaar is onmogelijk! Daar zitten te veel negatieve krachten achter die dat trachten te voorkomen. Bespaar je de moeite.

  juli 4, 2010 om 5:52 pm

 4. Fred

  Je zult maar een ‘Lichtwerker’zijn en Izebel heten.

  Hier een uitgebreid stuk over Izebel

  http://elohim.punt.nl/?id=369354&r=1&tbl_archief=&

  juli 4, 2010 om 7:12 pm

 5. delphi

  Dank je, gelezen, nog uitgebreider. In bepaalde religieuze kringen is het Izebel versus Elia, kwaad versus goed. Natuurlijk zien we in alle dagelijkse omgangsvormen en sociale structuren altijd wel een ‘Izebel’ opduiken, dus ook bij ‘licht’ werkers. Maar een echte lichtwerker dwingt niet, lastert niet, schopt niet en hun motto is leven en laten leven.

  Delphi

  juli 4, 2010 om 7:28 pm

 6. Miranda

  Het is voor mij heel moeilijk om iets zinnigs te zeggen wanneer het een citaat oid betreft uit een religieus geschrift. Ik ben niet religieus in de zin van georgsniseerde religie. Vroeger ben ik min of meer katholiek opgevoed, maar heb nooit de bijbel gelezen. Toen stond het me al vreselijk tegen.

  Dat gezegd hebbende kan ik slechts vertellen dat ik puur leef vanuit mijn gevoel. Er zijn wel mensen die mijn sterrenteken erbij halen , schorpioen met ascedant leeuw meen ik, maar daar kan ik ook niet zo heel veel mee. Daarvan wordt bv gezegd dat ik wraakzuchtig zou zijn tot en met. En vooral mijn tijd afwacht om wraak te nemen al duurt het decennis. Zou dat geen tijds-en energieverspilling zijn? Zo ben ik totaal niet dus. Ik kan niks met wraak. Waarom, het verteert je van binnen en maakt je ziek. Je vergeet naar de mooie dingen te kijken. De Engelsen zeggen het zo mooi: all consuming.
  Ik ben zo gelukkig dat ik oprecht denk: nou, die persoon zal wel z’n redenen hebben om zo te doen, sneu, maar ik wil het me niet laten raken.
  Daarvoor moet je natuurlijk wel wat ouder zijn en e.e.a. hebben meegemaakt, maar ik prijs me echt gelukkig dat ik heb geleerd te relativeren.
  Net als jaloezie. Waarom in hemelsnaam? Ja ik weet dat er zat mensen ziekelijk jaloers zijn, maar dat is toch echt hun eigen probleem, ik kan ze er niet bij helpen. O, ik heb het wel degelijk geprobeerd, maar uiteindelijk kwam de bal in mijn hoek te liggen en dat vind ik dan niet zo prettig.

  Ik blijf ervan overtuigd dat relativeren het beste medicijn is. Wat je ook wordt aangedaan, wraakgevoelens vernietigen uiteindelijk alleen jezelf en die ander houdt alsnog een machtsgreep over je. Zonde toch?

  juli 4, 2010 om 7:42 pm

 7. Miranda

  @Delphi, ik lees nog even je laatste post: zullen we je dan vanaf nu maar gewoon lichtwerker noemen? Leven en laten leven…..inderdaad.

  juli 4, 2010 om 7:46 pm

 8. delphi

  @Miranda… ik zou mezelf zo niet durven noemen, ik streef om naar het licht te groeien, maar ik ben er nog LANG niet. Ik probeer het goed te doen, maar heb ook mijn kwetsbare punten, die er de laatste tijd goed zijn uitgekomen.

  Delphi

  juli 4, 2010 om 8:02 pm

 9. delphi

  @Miranda, dat is een waarheid…. wel mag ik erop wijzen dat een van de scorpio’s uit de club wel degelijk die eigenschappen heeft. Maar inderdaad, uiteindelijk gaat ie er zelf aan ten onder. Dat heb ik vaak gezien.

  Alleen, helaas ook weer, met toch wel veel ellende in zijn val meeslepend. Wraak doet jezelf echter veel schade aan.
  Maar soms moet je wel je tanden laten zien.

  Delphi

  juli 4, 2010 om 8:06 pm

 10. Miranda

  @Delphi, tanden laten zien is heel iets anders dan wraak, vraag maar aan mijn honden…..

  juli 4, 2010 om 8:52 pm

 11. Fred

  Hoezo Miranda heb je tijdens het tanden laten zien er zo hard op gebeten hebt, dat je nu een gebit draagt?

  juli 4, 2010 om 9:15 pm

 12. Miranda

  @Fred, ik heb erg weinig reden om m’n tanden te laten zien, maar mijn honden daarentegen……en dat zonder gebitje.

  juli 4, 2010 om 9:36 pm

 13. Fred

  @Miranda,

  Daar zullen jouw honden toch wel een reden voor hebben. Bezitten zij een Izebel geest?

  juli 4, 2010 om 9:50 pm

 14. delphi

  Nou, Fred … sommige honden wel, maar die keren zich ook tegen de baas, of tegen iedereen die in hun buurt komt. Die kunnen ook niet los lopen? Meestal gaat het om dobermans, pitbulls e.d., die dan vals zijn geworden

  Naar ik heb begrepen heeft Miranda twee chiauauas.. of zoiets.

  Delphi

  juli 4, 2010 om 9:55 pm

 15. Miranda

  @Delphi ik houd hun oren nu stevig dicht en heb hun ogen afgeplakt zodat ze niet stiekem kunnen meelezen. Sjiwawa’s ben je nou helemaal? Ik heb stoere, heldhaftige en vooral luidrichtige, heldhaftige en niet te vergeten zwaarlijvige ruwhaar teckels. Voor geen kleintje vervaard, behalve als het gaat om dobermans, pitbuls e.d., ha, ha.

  juli 4, 2010 om 10:25 pm

 16. delphi

  Aha, heb je ze nog steeds beschermd, dus oren en ogen dicht?

  Hahaha, worstjes op vier pootjes. Is niet beledigend bedoeld, maar als ik die hondjes zie krijg ik altijd trek in een hotdog…. maar het zijn pittige hondjes….

  Delphi

  juli 4, 2010 om 10:31 pm

 17. Fred

  Wat dachten jullie van een broodje Izebel? Volgens mij lusten Miranda’s honden daar geen brood van.

  juli 4, 2010 om 10:44 pm

 18. delphi

  Lijkt me ook niet lekker… mensenvlees, bah! Tja, met honden is het wat anders. Ik heb zelfs wel eens gelezen dat de honden bij gebrek aan eten het baasje aanvraten, die overleden was. Honger maakt dieren niet zo kieskeurig meer.

  En in China eten ze hondjes. Miranda zal het wel weten, maar ken je die van een vrouw die in China was met haar hondje, in een restaurant. Ze wilde water voor het hondje en genaarde dat. Dus de ober neemt het hondje mee naar de keuken en de vrouw dacht; ‘die krijgt daar een bakje water’. Even later wordt een schotel met haar gebraden hondje in go lo yuksaus bij haar opgediend. Lijkt me gruwelijk.

  Delphi

  juli 4, 2010 om 10:49 pm

 19. Fred

  @Delphi

  Er zijn toch ook kanibalen. Gebakken vlees van mensen met een heerlijk spiritueel reiki-sausje op een bedje van amandelen
  dan proef je het mensenvlees niet eens meer. Voor mij hoeft het niet omdat ik geen vleesliefhebber ben. Op vrouwenvlees na dan.

  juli 4, 2010 om 10:57 pm

 20. delphi

  Een hoop spirituelen zijn ook vegetarisch, hoor. Laten we dan maar quorn of paddenstoelen nemen. Dan dat reiki-sausje… wat moet ik me daar bij voorstellen.

  Aha, hier volgt het recept:
  Doe in een grote kom, onder regelmatig roeren met een portomonnee of een betaalpas

  150 gram geldzucht
  twee eetlepels overheersende overtuigingskracht
  een kopje gezwets
  500 liter leugens
  20 gram neplicht
  20 gram nepliefde
  een soeplepel nepenergetica uit het Universum
  een handvol nepsymbolen

  Tijdens de bereiding zit u bij voorkeur in een gemakkelijke stoel.

  Bestrooi dit alles met een eetlepel gesnipperde nepdiploma reikimaster.

  Giet dit onzichtbare sausje over de champignons. Eet smakelijk.

  Delphi

  juli 4, 2010 om 11:10 pm

 21. Miranda

  @Fred, mijn honden zouden een stukje Izebel of op welke manier je dat ook schrijft niet uit de weg gaan. Soms, als ik in een goede bui ben lijk ik net een leeuwentemmer. Ik gooi dan 2 halve rauwe kippen, of een stuk geit of een ander stuk vlees de tuin in en de 2 teckels storten zich daar dan al grommend op. Dus zit er een stukje Isebel bij, geen enkel probleem hoor.

  @Delphi, ik heb net geroepen: hondjes, kom eens hier! Nou, ze keken me pittig vreemd aan want ze zijn gewend dat er aan ze gerefereerd wordt als honden.Mag het, de heren wegen 16 kilo schoon aan de haak, dus je kunt hier rustig spreken van honden.

  Overigens is die hotdog gedachte niet zo gek: in het Engels heten ze sausage dog. Kan je nagaan dat ik de hele dag met een rammelende maag rondloop.

  juli 5, 2010 om 9:02 am

 22. Regenboog

  @Miranda, tja, een rammelende maag, is de diagnose soms inwendige verkalking (grapje)

  juli 5, 2010 om 9:33 am

 23. Miranda

  Wat ’t ook is Regenboog, ik heb een chronisch rammelende maag en lust de hele dag door wel eten. Exotisch, Hollands, noem maar op, ik vind ’t vurukuluk. Kan er helaas niet aan toegeven want anders zou ’t een dramatische aanblik vormen. Maar af en toe mag ’t en dan ga ik ook los, geloof me. Daarom verheug ik me nu alweer op vrijdag: wat in ’t vat zit verzuurt niet oftewel wat ik dan ga eten loopt nu nog onwetend rond. Gnagnagna.

  juli 5, 2010 om 10:10 am

 24. Regenboog

  Miranda, echt, ik begrijp steeds minder van jou. Hier worden toch zeer ernstige zaken aan de orde gebracht als men spreekt over een zekere Izebel. Een kennelijk ondeugend dametje. Maar het eindigt altijd over chronisch geknor in jouw maag. Hoe hou jij dit gevecht uit. Altijd maar weer vechten tegen dat knorrende beestje in jouw buik. Dit is stemt mij tot nadenken over jou en je strijd. Ik leef met je mee.
  Dat gevecht moet zwaar zijn voor je, aan dat geknor toe geven is nog zwaarder letterlijk en “figuurlijk”……hahha.
  ’t Kan ook psychische oorzaken hebben (dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik), moeilijke jeugd, onverwerkt verdriet, nou bedenk jij maar iets. Maar weet dat dr Regenboog achter je staat hoor. Jouw probleem(?) is belangrijker dan Izebel, deze laatste is allaaaaaaaaaaaang dood.

  juli 5, 2010 om 11:46 am

 25. Miranda

  @Regenboog, je begrijpt me wel degelijk zo te lezen. De een vecht tegen dit, de ander tegen dat. Helaas, geen psychische oorzaken hier. Fantastische jeugd, al m’n verdriet doorleeft en weggekukeld, m’n vorige leven in een concentratiekamp waar ik ben gestorven van de honger is een optie geweest om de schade nu in te halen, maar je kunt niet aan de gang blijven natuurlijk.

  Blijft over dat ik een onverbeterlijke Bourgondiër ben, simpelweg geërft van m’n pa met daaraan toegevoegd een overactieve schildklier. Nou dan wil ’t wel lukken natuurlijk. Maar dat houdt wel in dat ik niet alles zomaar naar binnen schuif. Ik geniet van iedere hap. Maar een keerzijde is soms wel, dat ik echt honderden kilometers kan rijden voor een voortreffelijk maal.
  Dat is zo’n beetje wel de definitie van een Bourgondiër of niet. En ook daar geniet ik dan weer van, ha, ha, ha.

  juli 5, 2010 om 12:40 pm

 26. Regenboog

  @Miranda, het is niet juist te veronderstellen dat ik jou wel degelijk begrijp. Dat heeft redenen:
  -Gebrek aan schoolopleiding;
  -gebrek aan mensenkennis;
  -levens ervaring? niets van geleerd;
  -gebrek aan gaven c.q. talenten;
  -gebrek aan geld;
  -gebrek aan liefde(uitstraling);
  -gebrek aan licht (het echte);
  -gebrek aan vrede (in mijn hart);
  -gebrek aan energie op alle fronten;
  -gebrek aan alles eigenlijk;

  Waar komt dan mijn geluksgevoel vandaan?
  Is het utopie?
  Bedonder ik mezelf?

  Nee, er is een koffertje dat iedereen bezit.
  De inhoud maakt de ene arm en MIJ rijk!

  juli 5, 2010 om 4:57 pm

 27. Regenboog

  De voorgaande reactie kwam spontaan.
  Copyright: Regenboog………..

  juli 5, 2010 om 5:01 pm

 28. Regenboog

  Copyright bij deze officiëel overgedragen blog “Onder de loep”. Cadeautje van Regenboog……….hahahaha.

  juli 5, 2010 om 5:06 pm

 29. Miranda

  O gelukkig dat je het duidelijk maakt Regenboog, ik was al bang dat er toch een man rondliep die mij zou begrijpen, ha, ha. Maar je bent niet gespeend van enige zelfkennis. Geloof je het zelf, mijn hemel, effe serieus, zou het niet intriest zijn wanneer het echt zo zou zijn als je schrijft. What a waste.

  jammer dat ik niks zinnigs heb gezegd anders kon je er donder op zeggen dat ook ik mijn copyright zou vermelden. Schijnt nodig te zijn tegenwoordig.

  juli 5, 2010 om 6:55 pm

 30. Regenboog

  Waarom bang zijn voor een man die jou begrijpt?
  Bestaan die wel?
  Of “voel” jij je onbegrepen?

  Ik vraag mij af of ik jou wel begrijp.
  Jouw woorden zijn mij veelal te hoog gegrepen.
  Een diepdenker ben ik niet.

  Gewoon een oppervlakkige passant.
  Een “hij” die komt en weer gaat.
  Maar stikt van de vele vragen.

  Vragen die nooit beantwoord kunnen worden.
  Schrijf ik nu aan een psychologe.
  Dat God mij voor jouw reactie behoeden moge.

  Angst is nu mijn deel.
  Deze tijdspanne duurt het langst.
  Nooit heb ik iets zinnigs geschreven.

  Bron: Regenboog uit eigen werk

  juli 5, 2010 om 7:39 pm

 31. Miranda

  Jeetje, wat moet ik daar nu op zeggen en vooral: hoe te beginnen? Bij het begin dan maar.

  Nee, ik geloof nu ik er over nadenk dat er geen man is die mij begrijpt. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar het bevalt me prima, houdt de boel een beetje mystiek en mysterieus zullen we maar denken, maar maak het nniet groter dan het is, ha, ha.

  Jij geen diepdenker, nee zeg, maak het een beetje. Gelukkig denk je meer na dan de gemiddelde Hollander. Heb je vragen? Misschien kunnen we je wel helpen Regenboog, we zijn er voor je hoor. Kom maar op.

  Angst is de slechtste raadgever, dat weet je, maar ik ben bang dat ik je wat dat betreft maar niet serieus neem. Dat eigen werk daasrentegen neem ik bloedserieus en ik zou er graag nog wat meer uit lezen. Is het veelomvattend? Misschien kan je met Delphi eens naar haar uitgever gaan, wie weet ligt er een gouden toekomst voor je open op dat vlak.

  juli 5, 2010 om 9:35 pm

 32. Regenboog

  Jij hebt gevoel voor humor zeg. Tevens erg respectvol jegens mij om zo beleefd te reageren op mijn onzin/gezwam in de ruimte………….hahaha. Ik lach nu wel maar niet van harte, de tv staat aan op Ned.1 RKK het gaat over een moord op een moeder en 2 kinderen. Een waar gebeurd drama. Afgrijselijk gewoon. Dan is MIJN gevoel voor humor even verdwenen.
  Stom eigenlijk van me, maar het is niet anders.

  juli 5, 2010 om 10:03 pm

 33. Regenboog

  Goede morgen, weer een mooie nieuwe dag. Oh, sorry, het is nog te vroeg.

  juli 6, 2010 om 2:57 am

 34. delphi

  Ik ben ook al wakker. Gisteren kwam ik pas om 12 uur m’n nest uit en dat was te laat. Nu is het weer overdreven vroeg. Mijn biologische klok is een beetje in de warm, mijn protegee is aan de wandel.
  Wel weer wat ‘wijsheden’ gedroomd.

  Als je met vrienden de berg van ontwikkeling beklimt en een tussenstuk bereikt, kan het wel eens gebeuren dat je naar beneden kukelt, omdat een boze wind je eraf blaast. Maar je weet de weg nu, en kan altijd, terwijl zij aanwijzingen geven en roepen, zelf terugklimmen.

  Als het hart sluit door boosheid, gekwetstheid of verdriet, begin dan de liefde weer voorzichtig te laten ontluiken door aandacht te schenken aan de kleine dingen des levens, van de schepping, zachte zomergeuren in een bos, een vlinder, ontluikende bloemen.

  Delphi

  juli 6, 2010 om 6:01 am

 35. Miranda

  Goedemorgen terug. En Regenboog, maakte jij laatst niet toevallig een opmerking over de tijd van een post van mij? Jij kan er anders ook wat van. En dan Delphi….we lijken wel op elkaar zo midden in de nacht. Nu had ik weer eens het geluk een nachtje door te tukken. Mensen wat een zaligheid is dat. Vrijdagnacht was het maar één uurtje en dat is toch rijkelijk kort, maar enfin de boel weer bijgeslapen dus.

  Doe docu over die vermoorde moeder met 2 kinderen was dat die Zoetermeermoord? Als dat zo is dan zijn er wat meer ontwikkelingen in die zaak gelukkig . Mijn dochter heeft die man voor de moord begeleid in een arbeidstraject. Meer zeg ik er maar niet over, maar het blijkt een beest te zijn.

  Ja, ja Delphi, die eeuwige berg. Maar maak je niet druk, re bent gelukkig Sissyphus niet. Maar je wijsheden zijn mooi daar niet van. Droom jij ook wel eens lekker gek?

  juli 6, 2010 om 9:38 am

 36. Regenboog

  Hallo lieve allemaal, heerlijk uitgeslapen (zoals gebruikelijk door Regenboog in de dubble betekenis van het woord UITGESLAPEN, er staat niets op het programma, heerlijk .

  @Miranda, een beetje laat begonnen aan deze kant, dat heb je als de vorige dag laat eindigt. Maar dat kan ik (evenals jij ) mij veroorloven. Dat zijn één van de vrijheden die ik niet meer prijs wil geven. Daar heb ik wel een te hoge prijs voor moeten betalen helaas.

  De docu ging inderdaad over de Zoetermeerse moorden. Daar wordt een gezond mens tijdelijk depri van. Zeker als de nabestaanden hun verdrietige verhaal vertellen. Het zal wel aan mij liggen maar tijdens het kijken leef ik zo intens mee.
  Maar dat gevoel ebt na korte tijd weer weg. Alle leed van de wereld kan ik toch niet op mijn schouders nemen…….(wat een walgelijke cliché eigenlijk).

  @Delphi, kom nou jij dondert niet zo gauw naar beneden met al die vangnetten om je heen. Ik hoop dat ik één van die vangnetten mag zijn. Maar mocht er toch even gestruikeld worden val dan maar veilig in het net van Orin…….anders krijg ik daar weer onbedoeld gesodemieter mee.

  juli 6, 2010 om 1:35 pm

 37. Miranda

  Wat een zaligheid he Regenboog dat je naar bed kunt gaan en dus ook opstaan wanneer je maar wilt. Alhoewel dat bij mij toch altijd betrekkelijk blijft wegens af en toe dringend piesenmoetende teckels (nieuw woord). Alhoewel het de laatste tijd erg meevalt; wanneer ik me om half 9 het bed uitwurm omdat ik vermoed dat het toch wel enigszins nodig is, dan kijken de heren elkaar aan van: och hemel, het is weer zo ver, ze moet er weer uit. En ’t ergste is dat we altijd maar meemoeten! Nou ja, we gaan maar, want ze doet ook wel eens wat voor ons.

  Maar doet aan het feit niet af dat sinds ik uit de mallemolen van het werken buitenshuis ben gestapt ik me zo vrij voel als een kind. Ik gun het iedereen dat gevoel. Gaan en staan waar en wanneer je wilt, behalve op teckeltijd natuurlijk.
  Hallo! Het is half 3, gaan we nu eindelijk??????

  juli 6, 2010 om 2:26 pm

Reacties afgesloten

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s