Just another WordPress.com site

Schandalen

JAAROVERZICHT 2010

Het jaar 2010. Een jaar van megaverschuivingen; een jaar van hoop, van angst en van – voor sommige mensen – wakker worden.

Politiek

In Nederland hadden we een, wat men noemt, politieke aardverschuiving. Hoewel het in de lijn van verwachtingen lag, was het voor veel mensen schokkend (en voor anderen tot vreugd) om de PVV zo groot te zien worden.

Nu reageren VVD en PVV samen. Het wrange hiervan is, dat hoewel ook de VVD een grote aanhang heeft, dat veel PVV-stemmers juist uit de sociale onder- en middenklasse komen. En die klasse zal geheel volgens de VVD- norm de komende jaren het meest gaan inleveren.

De kaarten zullen dan ook weer heel anders gaan vallen wanneer er op termijn nieuwe verkiezingen komen. Voorlopig wordt er nu vooral bezuinigd op de meest kwetsbaren in de samenleving.

Economische crisis

De gevolgen van de economische crisis gingen ook dit jaar onverminderd door. In de eurozone is de crisis bij veel landen enorm voelbaar. De wat rijkere landen springen bij, ten koste van de burgers. Ook voor het ondersteunen van de banken betaalt de belastingbetaler het harde gelag. De banken keerden onverminderd de exorbitante bonussen aan hun flutpersoneel en directies uit. Dit heeft woede veroorzaakt bij menig burger en hen de ogen geopend voor het feit dat ze zo goed als bestolen worden van hun zuurverdiende centjes. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor in Amerika. Als gevolg daarvan is een beweging ontstaan, die zich verzet tegen deze onrechtmatige structuren en oproept tot een stille revolutie. Voor 7 december dit jaar werd er opgeroepen tot een bankrun, die niet het beoogde effect had, al dan niet door tegenmaatregelen van de banken. Wel is er vanuit Nederland geopperd het oproepen tot een bankrun strafbaar te stellen. Echter, in Ierland was al sprake van een bankrun, hetgeen stil wordt gehouden in de main stream media. Onverminderd zal de economische crisis zijn dieptepunt gaan bereiken, met alle gevolgen vandien voor de werkgelegenheid. De stakingen in landen als Griekenland, Frankrijk, Italie en Spanje zijn dan slechts een voorbode van de maatschappelijke onrust die zich als een olievlek zullen gaan uitbreiden. 

 Natuurrampen en weer

Ook qua natuurrampen en weer was 2010 een extreem jaar. Begon het met een mega-aardbeving in Haiti, waarbij maar liefst 220.000 mensen om het leven kwamen, ook andere verschijnselen waren extreem. Hitte in Rusland, overstromingen in het Verre Oosten, vulkaanuitbarstingen, overstromingen in Oostbloklanden. Extreme sneeuwval. Het weer lijkt van slag te zijn. Telkens lees je weer; de ergste sinds … Grote rampen zijn al vaker voorgekomen in de geschiedenis. De skepticus wijst daarop, maar veel mensen vragen zich af: waarom nu zoveel tegelijk? Wat is er toch aan de hand? De ene gooit het op toeval, de andere zien er Gods oordeel in, weer een ander op het terugslaan van moeder Aarde, een visie is natuurlijk de opwarming van de aarde. Er zijn aanwijzingen dat het wapen HAARP, dat weersomstandigheden kan beinvloeden, eveneens een belangrijke rol speelt.

De rampen hebben belangrijke economische gevolgen, zoals de vulkaanuitbarsting in IJsland, dat het vliegverkeer ernstig benadeelde. In Haiti is veel geld ingezameld, dat echter niet ten goede is gekomen aan de wederopbouw. De cholera heeft daar nu toegeslagen, zodat er nog meer slachtoffers vallen.

De natuurrampen dit jaar hebben wereldwijd extreem veel slachtoffers gekost, dan in alle jaren ervoor.

Andere rampen

De grootste milieuramp die onze aandacht trok was natuurlijk de olielekkage in de golfstroom van Mexico en de dubieuze rol van BP. Maanden heeft het geduurd voordat het lek bestreden kon worden. Intussen was er kwistig met het uiterst giftige corexit gestrooid. Miljoenen zeedieren vonden de dood. Er is zelfs een vermoeden dat deze ramp invloed heeft op de golfstroom. Het heeft het vertraagd of zelfs stopgezet. Maanden geleden werd dit vermoeden door onderzoekers al kenbaar gemaakt, met als gevolg (warme golfstroom vertraagd/stopgezet) dat dit invloed zou hebben op het weer. Er zou ijzige koude kunnen ontstaan. We hoeven alleen maar naar afgelopen weken te kijken om te beseffen dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn. Een ramp dus met schrijnende gevolgen voor de gehele wereld. Nader onderzoek zal dit nog moeten uitwijzen, maar zoals altijd het geval is worden de grootste schandalen door onze overheden onder het dikke tapijt geschoven en de massa onwetend gehouden.  

Onthullingen/schandalen

Toch, wat verborgen is, werd dit jaar voor een deel onthuld. Het is slechts een topje van de ijsberg. Allereerst natuurlijk de pedo-schandalen bij onze vrome vrienden van de Katholieke Kerk. De deksel ging van de beerput en de stank ervan zal nog lang over de aardbol zweven. De schijnheiligen met hun lange jurken blijken al jaren met meer regel dan uitzondering met hun poten niet van de kinderen af te kunnen blijven.

Een ander pedoschandaal kwam onlangs in het nieuws, in Amsterdam. Daar wist een medewerker tijdenlang kindertjes van 0 tot 4 jaar te misbruiken. Tegelijkertijd kwam ook een schandaal in een ander deel van het land naar boven… een topje van de ijsberg.

Naast al deze smerigheid kwam Wikileaks onlangs met vergaande onthullingen, die wenkbrauwen deed fronzen en waar overheden van in de stress schoten. De oprichter van Wikileaks, Assange, werd vrijwel direct vervolgd, wettelijk gezien wegens aanklachten voor seksueel misbruik, maar volgens insiders is dit een politiek arrangement. De onthullingen die tot nu toe zijn geweest zijn volgens Wikileaks slechts eveneens een topje van de ijsberg. Wikileaks wordt door bedrijven en overheden geboycot, want wij – het klootjesvolk – mogen natuurlijk niet alles weten wat er wordt uitgevreten.

Ufo’s

Veel te doen is er over UFO’s. In de alternatieve sector wordt er sinds jaar en dag druk gefantaseerd gebabbeld met de bestuurders ervan. Gebabbeld via telepatische weg, dat dan weer wel. Ze komen in vrede, ze komen ons redden…

Om e.e.a. kracht bij te zetten, kwam ex-luchtmachtofficier Fulham eveneens met aankondigingen van de Transcendors, omdat we door teveel CO2 uitstoot de aarde zouden vernietigen. Aha, global warming. En inderdaad, in New York zagen mensen op de aangekondigde datum een serie luchtballonnen. ufo’s.

Tel bij elkaar op; steeds minder mensen geloven in het global warming verhaal, steeds meer mensen geloven in ufo’s. Dus we passen deze truc toe, denken onze leiders. Wie weet wordt het wel geslikt.

De channelaars van de galactische federatie of lies beaamden dat hun vloot zich had laten zien…hee, geweldig, ze komen ons redden. En geweldig, ze zijn tegen de illuminatie, die al bekend staan als de grote boosdoeners.

In werkelijkheid promoten zij een-wereldreligie, een-wereldregering, een-wereldmunt enz., dus precies wat de illuminatie wil. Totale controle.

De mensheid echter is goedgelovig, dus peace of cake voor hen . Intussen is reeds lang bekend dat er een technologie bestaat, project Blue Beam, dat in de lucht kan projecteren. Of je nu een vloot UFO’s ziet of een projectie ….

In elk geval was het me een jaartje wel, waarvan dit maar enkele grepen zijn uit de gebeurtenissen.

Is de lezer nog meer opgevallen waarvan het beslist hier had moeten staan?

Meldt dit dan beslist in de reacties.

Verder wensen we de lezer een heel goed en rustiger 2011

Team Ordely

Advertenties

KOTSMISSELIJK

 Dit keer geen spiritueel getinte spreuk, maar eentje die zich kenmerkt door verbijstering en machteloosheid.

De afgelopen dagen is Nederland opgeschrikt door een zedendelict van ongekende omvang, in een creche in Amsterdam. Zo schokkend, dat de onthullingen tot op heden van Wikileaks erbij verbleken.

We waren zo misselijk dat we er niet eerder iets over konden of wilden berichten en naarmate de onderzoeken vorderen, worden we eigenlijk nog misselijker.

Een aantal pedo’s, die al jaren hun gang konden gaan met zeer jonge kinderen, een directeur die slaapfeestjes hield, bindingen en linken met de pedoverereniging Martijn (u weet wel, de smeerlappen die de pedopartij hebben opgericht), een uitgebreid kinderporno-netwerk.

Nu de beelden worden bekeken, zijn we weer over onze nek gegaan … alleen maar bij het lezen van dit bericht:

AMSTERDAM – Op de beelden die worden onderzocht in de Amsterdamse zedenzaak is te zien dat kinderen jonger dan twee jaar worden verkracht.

lees hier verder

Een regering die moeders die graag zelf voor hun kinderen zouden willen zorgen eerst aanspoorde om te gaan werken, maar door de grote kaalslag zelfs dwingt. En dan denkt men dat een creche veilig is.

Nu al worden zowel die pedovereniging, als de creche en hun medewerkers bedreigd. Begrijpelijk. Het maakt nogal wat emoties los bij mensen. De betrokken ouders blijven nu nog rustig, maar we verwachten dat dit na de eerste commotie en de rechtsgang die gaat volgen wel gaat veranderen.

Naast de goorlappen bij de Katholieke Kerk, mogen wat ons betreft deze smerige pedo’s levenslang achter slot en grendel. Sleutel weggooien graag.  En dan te bedenken dat dit slechts een topje is van de ijsberg.

Team Ordely


COLUMN: NEDERLAND ANNO 2012

Column: Delphi

‘Goed, de aanklacht luidt dus: ‘aangeklaagde, hierna te noemen: M.R.  heeft verzuimt een waarschuwingsmelding op het product te plaatsen, waardoor klager, hierna te noemen: J.M., een voedselvergiftiging heeft opgelopen, tengevolge waarvan klager een ziekenhuisopname van 3 dagen heeft moeten ondergaan, plus een revalidatie van enkele weken, gederfde inkomsten vanwege ziekteverzuim en psycho-sociale schade heeft geleden, terwijl de heer M.R. had moeten weten, gezien zijn kennis en observaties, dat mensen als vanzelfssprekend op zoek zouden gaan naar andere middelen van bestaan. De aanklacht luidt dan ook: ”ernstige mishandeling en poging tot onopzettelijke doodslag.” Bent u het met deze formulering eens, mijnheer Modaal?’ 

‘Ja, uiteraard. Het doet wel een beetje Amerikaans aan, zo’n schadeclaim, maar we hebben ons de laatste jaren al zo aangepast aan het Amerikaans liberaal economisch model … het is even wennen, mijnheer Advokaat.’

‘Dan wordt hij zo ingediend bij het OM! Akkoord?’

‘Uitstekend. Ook iemand als M.R. hoort nog een beetje mens te zijn en de enige manier om dat duidelijk te maken, is om hem te dagen. Ja, ik weet het me nog goed te herinneren; in de loop van 2010 begonnen we het fors te merken. Nu hadden we het geluk dat M.R. in een mooi stulpje niet zo ver bij ons vandaan woonden. Nouja, wat heet niet ver. Op de fiets kostte het me 3 uur rijden, maar het bleek de moeite waard. Omdat we al een tijdje grofvuil afliepen voor iets bruikbaars (sommige dingen zijn immers aan vervanging toe), keken wij verbaasd toen we daar zomaar een prachtige Chesterfield in die plaats zagen staan. Nee, niet bij M.R., bij zijn buren. Heel licht beschadigd, maar het is een bankstel dat niet kapot kan en een stuk beter dan wat we in onze stad af en toe buiten zien staan. Het vervoer was wel een probleem, want we hebben geen auto, maar een vriend is vrachtwagenchauffeur en kon voor 50 euro wel wat ritselen binnen zijn werktijden.  Maar goed, daarvoor heb je wel wat. We regelden snel iets en omdat het een stille plaats is, hoefden we niet bang te zijn dat het voor onze neus weggekaapt zou worden.

Zo zijn we ook aan een klein, maar goed werkend, tv-toestel gekomen, een nieuwe koelkast, nog een keurige laminaatvloer, een zak mooie, nette kleding en een paar lampen. Allemaal uit zijn woonplaats.

In de loop van 2011 was ons huis redelijk netjes en binnen ons afgeknepen budget gebleven, maar er werd zoveel bezuinigd, dat we de laatste maanden van 2011 geen cent meer te makken hadden voor eten. Voor voedselbonnen, want zoals u weet waren de voedselbanken niet meer toereikend, kwamen we niet in aanmerking. Immers, een modaal salaris, een eenverdienergezin. Mijn zieke vrouw moest maar gaan werken. Tja … kon zij dat maar.

Weer fietste ik naar de plaats waar M.R. woont. Eigenlijk zocht ik naar dingen die ik zou kunnen verkopen. Niet dat mensen nog geld over hadden voor tweedehandsdingen, maar toch … misschien zou iemand wel eens iets kostbaars buiten kunnen zetten; een mooie antieke klok ofzo. Daar trof ik, pal voor het huis van M.R., een afvalbak, die half openstond en waar een lekkere geur uitkringelde. Ja,. ik was vaak langs het huis van M.R. gefietst, kon af en toe binnen kijken en hoewel mijn wezen niet jaloers is, verbaasde ik me er vaak over, hoe mensen als hij zo knoerthard konden zijn en zich werkelijk geen idee kon vormen hoe de gewone mens moet lijden onder zijn beleid. Totaal gespeend van invoelvermogen, hetgeen al te zien was aan al de overvloed waarmee zij zich omringen. Maarja, dan denk ik …. wat heb ik te klagen? Veel kennissen, buren, soms familie, zijn ons vrij jong reeds ontvallen. Hadden iets verhelpbaar ernstigs, maar konden de ziektekosten niet meer betalen. Degenen met lager betaalde banen wonen nu bij elkaar, als ze kunnen, of kamperen ergens. Allemaal konden ze de huren niet meer ophoesten. Wij hebben alleen maar honger, na de vaste lasten blijft er niets meer over, of beter gezegd, onze maag rammelt, echte honger veroorzaakt een oedeem en dat is iets dat bekend is uit de derde wereldlanden. We hebben notabene een tuin, maar mogen niets zelf verbouwen vanwege de nog strengere wetgeving codex alimentarius die in 2010 zijn aanvang nam. Zou het toch waar zijn dat men de bevolking uit wil dunnen? Nee toch? Zo slecht kunnen zij die ons regeren toch niet zijn? 

Enfin, ik ga op de geur af, doe de klep open en vindt daar een uitgebreide maaltijd van de Jap, half opgegeten, half weggegooid en nog warm. Dan ben je natuurlijk gek als je dat niet meeneemt, als je honger hebt.

Daarna ging ik dus vaker kijken of er nog kliekjes waren in de bak van M.R. – ja, de foto’s heb ik van de bak waar zijn naam, adres en huisnummer op staat, evenals de bonnetjes van de Japanner, de traiteur, de Franse cateringservice en nog veel meer – en ik trof er vaak wat aan. En dan zag ik stiekem het gordijntje voor de ramen van M.R. opengaan en hem gluren. Heel kort, maar toch. Hij wist het!

Totdat die gewokte garnalen dus verkeerd vielen. Hij heeft het mijn inziens express gedaan, bedorven garnalen. De rest weet u.’

‘Ja, mijnheer Modaal. Na van alles op vredelievende wijze terug te nemen wat u werd ontnomen, bent u zonder waarschuwing bijna de dood ingejaagd. Hoe durven ze u met bedorven voedsel op te zadelen. Maar juridisch is opzet niet te bewijzen. De observaties, of zoals u het noemt, het gluren van M.R. zegt in principe niets in het kader van de rechtsspraak; het vermoeden van, gezien de intelligentie van M.R. , nalatigheid door schuld, juist door de wetenschap dat hij mee-eters heeft, versterkt slechts de aanklacht. Ik, uw advocaat, sta achter u en ik ga mijn uiterste best doen u volkomen schadeloos te stellen en een forse schadevergoeding voor u te regelen. Dan kunt u tenminste ook gewoon weer uw boodschapjes halen.’


REL OM PENIS VOOR PALEIS BERLUSCONI

In Italië is een rel ontstaan om een penis die premier Silvio Berlusconi heeft laten aanzetten bij een antiek marmeren beeld van de god Mars, dat staat in zijn werkpaleis Palazzo Chigi in hartje Rome.

De oppositie spreekt schande van de kosten van de ‘cosmetische chirurgie’ in een tijd dat op cultuur bezuinigd moet worden.

Naast het geslachtsdeel en één ontbrekende hand van de Romeinse god van de oorlog liet Berlusconi ook twee handen aanzetten bij een beeld van Venus, de godin van de liefde. Dit kostte in totaal 70.000 euro.

Niet alleen heeft de restauratie een stroom van kritiek opgeleverd, ook dikke kans dat Venus aan penisnijd gaat lijden, zij kreeg slechts een paar nieuwe handen of is het de achterliggende gedachte dat …..  

ORIN

lees hier verder


WEBSITE NIBURU GEHACKT

Wij van Team Ordely bezoeken regelmatig de site van Niburu. Evenals grenswetenschappen en argusoog en nog andere sites staan er zo nu en dan spannende artikelen op, waar ook wij aandacht aan besteden … mits het serieus genoeg is en meerdere bronnen hiervan melding maken.

De laatste tijd is het zeer spannend wegens de semi-officiele meldingen van eventuele UFO’s in ons luchtruim.

Maar we kregen bij een bezoek een behoorlijke virusmelding op onze scanner. Onze scanner maakte er meteen korte metten mee.

Wat is Niburu?

Nou, ten eerste een soortevan planeet

De passage van deze onheilspellende planeet wordt genoemd door Sitchin en ook in verband gebracht met de zondvloed, 2012 enz.

lees hier meer

Geen wonder dat er een site met de naam Niburu is ontstaan, onder de bezielende leiding van o.a. Anton Teuben, die over al deze zaken veel artikelen plaatsen.

Nu is de site dus gehackt en er is voor gewaarschuwd als aanvalssite. Op google staat de vermelding ook dat het bezoeken van de site gevaar kan opleveren voor de computer.

Volgens de site zelf is dit het gevolg van o.a. de berichten die ze plaatsen, vooral dat er massale UFO-waarnemingen op 13 oktober waren. Volgens channelings willen deze buitenaardsen de duistere machtsstructuren op de wereld verwijderen.

Gekscherend besteedt ook Geenstijl hieraan aandacht.  

lees: Illuminatie blockt niburu

Nu is het al vaker voorgekomen dat virusscanners bij bezoek van de Niburusite op tilt sloegen, iets dat meestal snel was verholpen door het team, maar nu is het een serieuze attack! Hoeft niet van de illuminatie te zijn; sommige religieuzen hebben wat tegen de new agers, sommige hardcore-sceptici ook. En niet te vergeten de grijzen en de reptillians. Dus het kan uit alle hoeken en gaten komen, of gewoon, omdat de site niet goed genoeg beveiligd is. Sites met veel bezoekers zijn het mikpunt voor hackers met bredere bedoelingen.

Enfin, als je nu naar de site van niburu gaat wordt je doorgelinkt naar een andere, voorlopige site van hen. Aan de andere site wordt gewerkt voor een betere beveiliging.

Team Ordely 

 


NOG EEN KEER: SEKSUEEL MISBRUIK KATHOLIEKE KERK

Voor alleen die ermee geconfronteerd zijn en jarenlang aan zichzelf hebben getwijfeld en gezwegen, o.a. een familielid van ons en dit is haar verhaal (in gedichtvorm). Als herkenningspunt, als hart onder de riem, ook voor haar die er lang onder heeft geleden. Maar zoals gelukkig wel vaker gebeurt; de waarheid komt boven tafel (nog steeds!) en zal zich uiteindelijk niet onbeantwoord laten.  

Ik vertrouwde u

U was een autoriteit

U wist zo goed te vertellen over het licht,

de liefde van de Heer

*

Ik weet het nu,

maar toen was ik een jonge meid,

en bijna gezwicht,

op tijd kwam ik tot inkeer.

*

U wilde mij leren hoe het moest

als ik mijn geliefde tegenkwam

om dit aan te tonen

greep u mij bij mijn ontluikende borsten

*

ik was ontsteld, ik werd woest

het legde mijn geloof vleugellam

U, een van de kwade zonen,

zoals meerdere van uw kerk dit soort dingen dorsten

*

Maar uw poging mocht niet baten

Ik stond op en keerde de kerk de rug toe

Wetend dat liefde en licht

onverenigbaar is met misbruik

*

Nee, ik zal U niet haten,

daarvan wordt Ik alleen maar moe,

U bent voor het kwaad gezwicht,

en uw kerk kwijnt weg in een fuik!


COREXITGIF: OLIELEK GOLF VAN MEXICO; STEEDS MEER MENSEN ZIEK

 
Het dodelijke olie/Corexit monster begint steeds meer Amerikanen in de staten rond de Golfkust doodziek te maken.
 
Ieder lid van de ploeg die een onafhankelijke film (Project Gulf Impact) probeert te maken over de olieramp in de Golf van Mexico en de werkelijke situatie zoals die door de overheid en massamedia wordt doodgezwegen, is vergiftigd. Twee medewerkers van het CHSL (Coastal Heritage Society of Louisiana) radioprogramma moesten in het ziekenhuis worden opgenomen en een andere researcher is eveneens ernstig ziek geworden. Eerder al trof de verslaggever/filmmaker Greg Hall hetzelfde lot. Op kritische Amerikaanse websites wordt de vergifting een poging tot moord door de overheid genoemd, omdat deze er vanwege electorale redenen geen enkele aandacht aan wil besteden.

Het Woods Hole Oceanographic Institute kwam ongeveer zes weken geleden met bewijs dat een enorme oliepluim langzaam maar zeker doordrong tot de ondiepere kustwateren. Dit extreem giftige olie/Corexit mengsel lijkt nu duidelijk zijn impact te hebben op steeds meer bewoners van de Golfkust.

Lees meer op xandernieuws

Als deze berichtgeving op waarheid berust, zal het toch niet mogelijk zijn om zulke grote aantallen slachtoffers voor de buitenwereld verborgen te houden… toch?