Just another WordPress.com site

spiritueel

DADER HOENSBROEK DEED AANKONDIGING OP FACEBOOK

Wat is dit toch? De wereld lijkt steeds gekker te worden? De samenleving als open inrichting. De invloed van het paranormale maakt mensen dus goed gek! Blijkt!

Marco B. noemde zichzelf Jezus II. Op Facebook verwees hij naar het einde der tijden en hij noemde zichzelf redder van deze aarde, de reincarnatie van King Arthur, de Egyptische god Thoth en de Babylonische hoofdgod Marduk. In mei waarschuwde hij op You Tube: ‘Wie mijn naam belastert, zal tot in de eeuwigheid lijden.’ Afgelopen donderdag schreef hij op Facebook: Today is Judgement Day.

Volgens justitie had de man psychische problemen, maar weigerde hij zich daaraan te laten helpen.

Bron: AD krant

Advertenties

OP ZOEK NAAR JEZELF

Aandacht voor een echt spiritueel blog, waarbij ook aandacht wordt besteedt aan de gevreesde ziekte kanker.

Els slaat zich met veel moed door alle tegenvallers en in en outs van haar ziekte heen en weet daarbij ook nog voor anderen op te komen.

Door haar levenservaring en wijsheid weet zij op die manier velen een hart onder de riem te steken.

Lees zelf maar op:

Op zoek naar jezelf


BABY DOOD NA PANIEK TIJDENS SEANCE

PARIJS – Een baby van vier maanden oud is omgekomen nadat een groep mensen zaterdagochtend in paniek uit het raam sprong van een appartementengebouw in het Franse dorp La Verrière. Een peuter verkeert nog in levensgevaar.

 De paniek ontstond tijdens een spiritistische seance in de nacht. Ondertussen was een 30-jarige Afrikaanse bewoner opgestaan om zijn baby een flesje te geven, wat hij geheel naakt deed.
 
 

DE VALKUILEN VAN REIKI

reiki1

Oorspronkelijk geplaatst 31 maart 2010, 11.49 uur.

Dit onderste bericht maar weer even naar voren gehaald.  De kern van het hele verhaal staat beschreven op ons zusterblog.

Allereerst een korte uitleg waar energetische technieken, zoals onder ander reiki, op gericht zijn. Een mens (en alle andere levensvormen op Aarde) heeft naast een fysieke verschijningsvorm ook energetische velden, waarvan de meest bekende zijn: de aura, de chakrapunten en het astraal/lichtlichaam. De fysieke en energetische punten kunnen niet los van elkaar worden gezien en een evenwichtige energieverdeling in elk van deze velden is noodzakelijk voor een goed fysiek en psychisch functioneren. Deze energievelden kunnen door mensen met een goed ontwikkeld spiritueel vermogen gezien worden en zo mogelijk positief beinvloed. Maar ze zijn door ons mensen (wetenschappelijk gezien) nog niet goed meetbaar. Vandaar dat deze methoden vallen onder de alternatieve geneeswijzen. Er zijn echter hogere (buitenaardse) beschavingen (zowel op het spirituele, als intellectuele niveau), die deze technieken ook technologisch kunnen besturen. Denk aan auradouches, lichtbanken, bronnen, aureools boven de kruin, die energiestromen kunnen sturen. 

Wij mensen moeten het doen met technieken als handoplegging, strijken e.d. De ene techniek is methodischer dan andere. Zo zijn er magnetiseurs, die op gevoel iets doen, maar er zijn ook technieken als therapeutic thouch en reiki.

Vooral in de reikiwereld is er ontzettend veel kaf onder het koren. Behalve veel scholen, die ik hier niet allemaal ga uitwijden, worden talloze cursussen aangeboden voor vaak veel geld. Reiki gaat via inwijding met symbolen. Reiki gaat ervan uit dat je universele energie oppikt en doorgeeft, als ondersteuning voor het fysiek en psychisch welzijn van degene die je wilt helpen. Het is bedoeld als ondersteunende methode, waarbij de reguliere geneeswijzen niet opzij mogen worden gezet. Maar het is de vraag of universele energie wel zo schoon is, als men denkt. Veel klachten in het auraveld wordt veroorzaakt door vervuilende energieen rondom ons. In combinatie met traumatische ervaringen, die verdriet, boosheid e.d. uitgelokt heeft, kan dit behoorlijke fysieke en mentale klachten veroorzaken. Daarnaast is het de vraag of deze energie gewoon uit het universum wordt geplukt of door de reikigever bewust of onbewust wordt doorgegeven door entiteiten, waarvan ook de vraag is hoe zuiver die werken.

Ik kreeg een mail van iemand, die ik hier nader wil toelichten om de valkuilen aan te tonen. Zonder enige naam te noemen, hier enkele citaten, waar ik antwoorden op kan geven.

Uit de mail: ‘Ik heb een eerste reiki-inleiding gevolgd bij reiki-master xxxxxxxxxxxxxx. Dat ging via MSN. Symbolen werden me telepathisch toestuurd, en dat klopte ook wel. Verder kreeg ik een  kopietje van een boek over reiki, zodat ik wat materiaal had om erbij te lezen.’

Mijn antwoord: ‘Een reiki-cursus geven via MSN is zowiezo al niet goed. Het wordt niet goed overgebracht. En dan voor het bedrag dat deze reiki-master ervoor vroeg, een kopietje sturen van een boek. Dit riekt naar oplichting’

Uit de mail: ‘De reikimaster stuurde me vaak reiki, als er wat was. Maar na enige tijd werd ik toch chronisch ziek. Ik voelde nu niet bepaald de goede energie, die het me zou moeten geven.’

Mijn antwoord: ‘Als een reikimaster zelf niet zuiver is, zal hij geen zuivere energie kunnen sturen. Als goede, positieve en liefdevolle energie ondersteunend kan werken, kun je ervan uitgaan dat onzuivere energie het tegenovergestelde zal doen.’

Uit de mail: ‘Ik wilde mijn klachten op een natuurlijke en aangepaste levenswijze aanpakken. De reikimaster was het hier niet mee eens, want zij zat zwaar aan de reguliere pillen en haar familie ook en dat moest ik ook maar doen. Dat vond ik niet alleen vreemd, maar later bleek ook nog eens dat mijn aangepaste levenswijze, in overleg met reguliere behandelaars, wel degelijk een zeer positief effect had.’

Mijn antwoord: ‘Daar heb je het al.  Het is op zich goed dat een reikigever de reguliere geneeswijze niet buitensluit, maar alternatief en regulier kunnen heel goed samen. Dat heet complementaire geneeswijze. Daarin had de reikimaster je in kunnen ondersteunen. Iemand die reiki geeft en zelfs iets als een master is, of zegt dat ze het is, maar slecht in haar vel zit en dan toch cursussen geven en geld vragen. Dat is foute boel. Dat is niet alleen onverantwoord, maar ook misleidend, oplichting dus in feite.’

Dus … wees gewaarschuwd. 

Delphi 

copyright: team ordely


ELS: LEVEN MET (BOT)KANKER

 
Hierbij willen we de aandacht vestigen voor de strijd van Els Bernards tegen botkanker. Op haar site ‘Op zoek naar jezelf’ gaat ze daarover schrijven. Lees hier verder. Klik op het roosje voor haar verhaal over kanker. Het is nog maar pas dat Els het slechte nieuws hoorde en toch gaat ze er vol vuur en verve tegenaan, met een ongekend optimisme. Hierbij wordt ze gesteund door de reguliere medici, maar ook door haar spirituele kijk op het leven en aanvullende alternatieve therapieen.
 
We hebben groot respect voor deze strijdvaardige vrouw en hopen ook dat ze nog lang in ons midden zal blijven. Dat haar de tijd, kracht en liefde is gegeven om een ruggesteun te zijn voor andere mensen die door deze akelige ziekte getroffen worden of iemand in hun omgeving kennen.
 
Zelfs nu nog ontbreekt het Els niet aan de liefde en steun voor anderen, die door onrecht worden getroffen en komt ze daar voor op. Iets wat haar niet altijd in dank wordt afgenomen en waardoor ze zelfs nu nog door een bepaalde duistere groep mensen, die weten dat ze zo zwaar ziek is, wordt bedreigd en belaagd.
 
Het mooie plaatje is natuurlijk door Els zelf gemaakt.
 
We wensen je heel veel liefde en kracht in deze moeilijke strijd, Els.
 
Team Ordely 

WAT IS SPIRITUALITEIT?

We lezen en horen de laatste tijd veel over het begrip spiritualiteit,  ook in relatie met paranormale vermogens. Een gangbare opvatting is dat spiritualiteit een geloof is en paranormale vermogens daar los van staan. Even zo sterk is de mening dat spiritualiteit en paranormale vermogens hand in hand gaan. Anderen menen precies te weten hoe je moet handelen, wil je als spiritueel gekenmerkt worden.

Het ligt wat genuanceerder. Spiritualiteit heeft met de geest te maken (Latijns: spiritus voor geest). Het woord wordt in allerlei contexten gebruikt. Meestal is het verbonden aan religies, maar de nadruk ligt op de innerlijke ervaring. Toch is het iets wat mensen bij elkaar brengt, waardoor die innerlijke, indivduele ervaring, ondersneeuwd raakt in de groepsvisie.  Dit kan in een religieus of levensbeschouwelijk verband zijn. Religie en spiritualiteit liggen dicht bij elkaar. De spirituele kern richt zich op de hoogste werkelijkheid van het Zijn en de eenwording.  Het transformeren naar de hoogste werkelijkheid kent eveneens vele visies en termen; ascentie, transformatie, overgaan. De eenwording kan in diverse visies slaan op de eenwording met het zelf, met God, met hogere dimensies.  

Technieken om dit te bereiken zijn bijvoorbeeld meditatie, maar ook gebed. Als algemene uitgangspunten voor het bereiken van verlichte doelstellingen worden de goede deugden genoemd; het (onvoorwaardelijk) lief hebben van je medemens is hiervan het belangrijkste, hoewel dit niet bij iedereen zo hoeft te zijn. Er zijn stromingen die juist afzondering, het alleen met jezelf in contact staan, als middel tot verlichting beschouwen.

Binnen de confessionele spiritualiteit worden spirituele beschouwen of ervaringen als deel van de religieuze ervaringen beschouwd  Dit gebeurt dan vooral in de orthodoxe religies. Spiritualiteit wordt beleefd binnen de context van een samenstel van opvattingen, die binnen de religieuze gemeenschap gebruikelijk is.

De postmoderne spiritualiteit, zoals je ziet de New-Age beweging, richt zich meer op het beleven van de spiritualiteit an sich en wordt als minder dogmatisch beschouwd dan binnen de doctrineleer van religieuze instituties. Spiritualiteit wordt in deze (eveneens brede) stroming opgevat als de verbinding leggen met de eigen kern, het zelf, de God in jezelf, het Christusbewustzijn. In deze stroming gaat men ervan uit dat absolute waarheden niet bestaan en dat godsdiensten geen monopolie op die absolute waarheid hebben. Dit zou bovendien leiden tot intolerantie voor elkaars religieuze opvattingen. Ook binnen deze stromingen dreigen er clusters te ontstaan, die doctrines ontwikkelen en de innerlijke zoektocht overschaduwen.

Dan is er ook nog de individuele spiritualiteit. Deze ontwikkeling is vanaf de jaren 70 ontstaan. Het is een persoonlijke levenshouding, meestal buiten de georganiseerde religies of levensbeschouwingen. In dat opzicht kan er ook sprake zijn van een humanitaire of atheistische spiritualiteit.

Spiritualiteit kan zich uiten in een bepaalde (fase) van gemoedstoestand en ook soms compleet afwezig zijn binnen de belevingswereld van een mens (of groep mensen) op het spirituele pad.

Delphi

Lees uitgebreidere informatie op deze link


ONDER DE LOEP AWARD VOOR 'OP ZOEK NAAR JEZELF'

 Ja, er volgt nu al spoedig weer een andere site dat de ‘onder de loep award’ heeft verdiend.

De site Opzoeknaarjezelf van Els Bernards. Een andere, ook door haarzelf, gemaakte en aan ons geschonken, award, maar niet de minste.

Op zoek naar jezelf, is een breed opgezette site, hoog spiritueel, met veel informatie en prachtige plaatjes. Een fijne site ook om te lezen. Het laat de uitstraling zien, wie Els persoonlijk is. Iemand met veel levenservaring, die vol in het leven staat en haar overtuigingen op de meest positieve manier wil uitdragen.

Voorts branden we hieronder virtueel, maar ook thuis in het echt, een kaarsje voor haar. Een hart onder de riem voor haar in de periode waar ze nu doorheen moet.

Eveneens branden we een kaarsje voor Roos, om haar te ondersteunen in haar strijd.

We kregen zojuist een mooi plaatje van Els voor Roos, met het verzoek deze te plaatsen:

Veel sterkte, Els en Roos en liefs van:

Orin, Delphi en Lysander